2008-03-18

Särlagstiftning leder till barnäktenskap


En muslimsk studerande i politik och media tar idag ner Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund (SMF), på jorden. Sakligt redogör studenten för hur Aldebe inte vill att muslimska skolbarn ska vara lika inför lagen:


"Att lagstiftningen har öppnat för särbehandling när det gäller barns skolgång har legitimerat annan särbehandling, eftersom den har sänt signaler om att det är rätt att behandla invandrarbarn annorlunda. När barn inte får undervisas i sex och samlevnad på grund av sin religiösa tro är det kanske inte är så konstigt att många tvingas bli bortgifta, för även det kan sägas höra till deras kultur och religion. Det är kanske inte heller så konstigt att vissa flickor av sin släkt förbjuds att studera vidare, för även det kan sägas strida mot deras religion och kultur."


Läs hela krönikan i Norra Västerbotten tisdag 18 mars 2008:


Inga kommentarer: