2008-03-30

Saudiresorna betalas av danmarkfientligt företag


Följande gräv står tipsaren Galenzo för:


Malmöelevernas flygresor ska betalas av det saudiska mejeriföretaget SADAFCO. Denna uppgörelse står Spiritus Mundi för:
I
I
Under den första muhammedkrisen 2006 försökte SADAFCO vända sjunkande försäljningssiffror genom att gå ut med information att de inte använde danska råvaror eller leverantörer till sina produkter. På så vis utnyttjade SADAFCO muhammedkrisen och bidrog till att sprida bojkotten av danska varor. Det betyder ju också att SADAFCO inte står bakom västerländsk yttrandefrihet. Alltså betalas flygresorna för malmöskolbarnen av vinster från islamism som motarbetar demokrati. När malmöskolbarnen hänger ut sina tavlor i Saudiarabien ska det danskfientliga SADAFCO utnyttja barnen för att sälja mer mjölk.

Källa:


Ägare av SADAFCO-aktier:


"Nedan utdrag om SADAFCO under muhammedkrisen:

"Sadafco is 100 per cent Saudi-owned, but is still widely associated in the Middle East with Denmark because it began in 1976 as the Danish Saudi Dairy Company.

The company has been trying to persuade consumers that its imported milkpowders and other ingredients for manufacture or sale come from New Zealand rather than Denmark, the Arab News reported from Jeddah yesterday.

"The company's nationality is Saudi 100 per cent" Sadafco said in a statement. "It does not import or sell any products from Denmark or Norway as all its products are produced in its factories in Jeddah and Dammam and the raw material used in its production lines are from local markets or Gulf or New Zealand.

Sources at Sadafco said that its share price had slumped."

Källa, The New Zealand Herald 30 januari 2006:


Mer om SADAFCOs ägarförhållanden:


Inga kommentarer: