2008-03-15

SÄPOs bevis mot terrorförskolorna


Aftonbladet avslöjar idag vilka bevis SÄPO har mot de häktade somalier som smugglat ut miljontals kronor från de muslimska förskolorna Bismilahi i Rinkeby-Tensta. Avlyssning berättar om jihad, heligt krig och samröre med terroristorganisationen al-Shabaab i Somalia. Kommunikationsradio och videoband har beslagtagits:


"Ronnie Jacobsson och Säpo hävdar bevisar att mannen förberett terroristbrott.
l en beslagtagen videofilm som ska ha spelats upp vid ett stort möte för somalier i Stockholm den 30 september 2007.
Mötet ska ha hållits för att förmå somalier att skicka pengar till organisationen al-Shabaab, en organisation som är inblandad i maktkampen i Somalia."

"Videon, som Säpo ska ha beslagtagit för några veckor sedan, påstås visa en man som talar om att jihad, det heliga kriget, nu måste inledas."

"En fraktsedel till en mycket avancerad kommunikationsradio med 38- åringens namn på.
Enligt Säpo skulle denna utrustning till Somalias huvudstad Mogadishu, och användas i striderna mot regimen."

"Avlyssnade telefonsamtal där den omhäktade mannen pratat om al-Shabaab."


Källa, Aftonbladet lördag 15 mars 2008:


Inga kommentarer: