2008-03-06

Vänstern kritiseras för slöjförbud


Tidskriften Internationalen ser det som problematiskt att den franska vänstern inte tog avstånd från det slöjförbud som införts för muslimska skolflickor:


"Slöjdebatten i Frankrike för några år sedan gick rakt igenom alla höger- och vänsterlinjer. Catherine Samary från franska LCR diskuterar här det franska slöjförbudet i offentliga sammanhang, till exempel i skolor, och kritiserar att LCR inte tog klar ställning för elevernas rätt att bära slöja i skolan, mot den borgerliga statens diktat."


Källa, Internationalen onsdag 5 mars 2008:


Inga kommentarer: