2008-03-06

Tvång mot muslimska elever enda utvägen


Utbildningsminister Jan Björklund (fp) och integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) föreslår tvång mot muslimska elever som av religiösa skäl idag har undantag från sexualundervisning och idrottstimmar på grund av islam. Ett bra förslag, eftersom vägran att delta då kan skrivas in som skolk. Regelbunden skolk leder till elevvårdskonferens där klassföreståndare, skolpsykolog, kurator, föräldrar och den skolkande eleven måste sammanträda. Då går det inte att skylla på islam som psykiskt problem längre.


Tyvärr ställer sig inga andra riksdagspartier bakom folkpartiets förslag, vilken innebär att islam tillåts fortsätta storma fram och underkasta det svenska skolväsendet. Speciellt den fullständigt inkompetenta Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz avråder från förslaget, till förmån för den sharialag som idag tillämpas och underkastar muslimska skolflickor till att missa undervisning om sin könsroll och att idrotta eller simma tillräckligt för att få en frisk kropp som duger åt mer än barnaalstring:


Källor, Dagens Nyheter torsdag 6 mars 2008:


Muslimerna Mehmet Kaplan (mp) och Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd är förstås redan upprörda:


I den muslimska friskolan är redan undantagen för de muslimska flickorna redan institutionaliserade. De muslimska flickorna har sexualundervisning helt utan pojkarna och portförbjudet för manliga lärare på skolan att hålla i tjejernas sexualundervisning. Tjejernas simundervisning är helt skild från pojkarnas i en hyrd simhall som abonneras av den muslimska friskolan vid färre tillfällen än kommunala skolors simundervisning. På idrottsundervisningen får nyanställda lärare reda på att så fort en muslimsk flicka vill slippa idrottsundervisningen, så ska man bara låta henne sitta på bänken och titta på. De flickor som deltar i idrottsundervisningen får hela tiden rätta till sina slöjor som riskerar åka av eller fastna i redskapen.


Inga kommentarer: