2009-02-09

Avhandling om islamologi i muslimska friskolorFredag 6 februari 2009 disputerades om hur islamologi lärs ut i muslimska friskolor i Sverige. Ingen tidning har rapporterat om nyheten. Islamologi.se berättade:

Idag är disputationsdag för didaktikforskaren Jenny Berglund vid Uppsala universitet (önskar härmed lycka till!). Hennes avhandling har titeln Teaching Islam: Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden.
Läs mer om avhandlingen och se abstract här. Tyvärr har jag inte haft tid att läsa avhandlingen än, men Berglund har publicerat delar av sin sin forskning tidigare, samt tillsammans med Göran Larsson redigerat en antologi om religiösa friskolor (alltså inte bara muslimska) i Sverige.


Berglunds forskning visar hur svårt det är att tala om islam, och även islamisk religiös undervisning, som ett enhetligt fenomen. Genom en jämförande studie undersöker hon olika sätt att använda islamisk historia och islamiska begrepp för att förmedla kunskaper till eleverna. Ett särskilt fokus är användandet av musik i undervisningen, något som Berglund även tidigare har publicerat forskning om. Ytterligare en viktig aspekt är att Berglund undersökt hur koranundervisning sker i svenska klassrum: vilka teman tas fram, och på vilket sätt? Även detta ämne har Berglund publicerat en artikel om tidigare.


I avhandlingen samlas dock hela forskningsprojektet till en enhet och relateras till den större frågan om hur islam formuleras, begreppsliggörs och förs vidare i tre muslimska friskolor. Det är ett angeläget ämne. Jenny Berglunds avhandling kan förhoppningsvis verka upplysande för den offentliga diskussionen kring både friskolor i allmänhet, och muslimska sådana i synnerhet."


Källa, Islamologi.se fredag 6 februari 2009:Länkar till Jenny Berglunds avhandling:
"Nya avhandlingar inom mångfaldsområdet
I
Jenny Berglund har sin bakgrund inom religionshistoria. Hennes avhandling "Teaching Islam" handlar om islamundervisning på muslimska friskolor. Förenklat kan man säga att hon ställer "de klassiska didaktiska frågorna" vad, hur och varför?
I
Uppsala universitet"
I
I
Källa, Skolportens sida för mångfald 22 januari 2009:

Inga kommentarer: