2009-02-14

Islamic Center vill utbilda islamisterDet har funnits anledning för svensk regering att spionera på bloggen Muslimska Friskolan:
För att förstå bakgrunden till varför den förra regeringen spionerade på bloggen ska man förflytta sig till dagens Malmö, Rosengård och dess moskéer:"Välkommen till Islamic Center i Malmö


Islamic Center är en religiös organisation som förvaltar centrala moskén i Malmö, Ögårdsskolan, informerar om islamiskt levnadssätt, bistår med service till församlingsmedlemmarna, har intern och internationell hjälpverksamhet, en levande ungdomsverksamhet samt arbetar för fred, integration, förståelse och mångfald genom olika ideella projekt.


Varje år besöks centret av tusentals personer från den offentliga sektorn, arbetslivet, partipolitiska organisationer, ungdomsorganisationer och föreningar, andra församlingar samt privatpersoner som är intresserade av centrets aktiviteter. Således besöks centret årligen av hundratals studenter, lärarkandidater, sjuksköterskor, politiker, ungdomsledare, kommunala tjänstemän m.fl. som gemensamt bildar en viktig länk mellan centret och det svenska samhället."


Källa, Islamic Centers hemsida:

som driver den muslimska friskolan Ögårdsskolan:När polisen stängde den islamistiska källarmoskén för Islamiska Kulturföreningen, startade upploppen på Rosengård i december 2008. SVTs Debatt gjorde ett program om händelserna. I efterpratet talar en muslimsk närpolis uppväxt i Rosengård med ungdomarna som ockuperade den islamistiska koranskolan, som SÄPO stängt tillsammans med Malmös socialdemokratiske kommunalråd Ilmar Reepalu.


2 minuter och 40 sekunder in i efterpratet dyker Islamic Centers VD Bejzat Becirov upp. Han är även rektor för moskéns muslimska friskola Ögårdsskolan.


Becirov försöker intala de islamistiska koranskoleeleverna att utbilda sig i stället för att olagligt ockupera Islamiska Kulturföreningens källarmoské och delta i upploppen. Becirov säger att han sitter i ledningen för tre folkhögskolor i Malmö. Dit välkomnar han de islamistiska koranskoleeleverna från Rosengård.


Becirov påpekar även att den muslimske närpolisen är uppväxt/utbildad i hans stora moské vid Islamic Center.


Ungdomarna svarar att de inte kan utbilda sig när de bor så trångt i Rosengård.


7 minuter och 15 sekunder in i inslaget dyker Becirov åter upp och försöker tala en av de muslimska ockupanterna tillrätta.


Se inslaget med efterprat från Debatt i SVT Play:Läs alla bloggposter om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center:


Alla bloggposter om Islamic Center med den stora moskén i Malmö:


Inga kommentarer: