2009-02-13

Avslag för muslimsk friskola
"I en NSD-intervju hotade Mohamed Gabra med konkurs om hans friskola inte skulle få en ny chans.

Det fick han inte. På torsdagen sade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott nej till en nystart.

Det var under namnet Alnour international school som Mohamed Gabra startade en friskola på Björkskatan hösten 2008. Det skulle komma 37 inskrivna elever, men det kom bara nio och efter en tid var det bara sju kvar.


Skolan stängdes

Mot slutet av terminen stängdes friskolan och kommunen krävde tillbaka utbetalda bidrag på 465 000 kronor och 108 668 kronor för hyra av skollokalerna. Friskolan har också en skuld för obetalda skatter på 30 700 kronor.

Dessa skulder var i slutet av januari fortfarande obetalda.

Mohamed Gabra har vänt sig till kommunen och Skolinspektionen med en ansökan om återstart av friskolan. Skolkansliet har utrett och säger nej.


Nej till avbetalningsplan

"Sammantaget finns anledning att ifrågasätta företagets förmåga att på stadig grund och med långsiktighet bedriva förskoleverksamhet", skriver enhetschefen Ingrid Wiklund.

I går gick barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på samma linje och avvisar också därmed förslaget till avbetalningsplan för skulden."Källa, Norrländska Socialdemokraten fredag 13 februari 2009:Läs mer:

Inga kommentarer: