2009-02-27

Islamister använder polisens logotype
Just nu fredag kväll 27 februari 2009 värvar polisen muslimer i Sveriges största moskéSödermalm i Stockholm. Mötet äger rum i denna islamistiska moské klockan 18.30-20.30. Det var bloggen Muslimska Friskolan som för en vecka sedan fick SVT ABC att sända ett inslag om nyheten:För en vecka sedan fanns ingen logotype från polisen på Islamiska förbundets hemsida. Varken på förstasidan där reklam gjordes för polisrekryteringen, eller på själva webbsidan där all information om rekryteringsträffen står.Men sedan åtminstone igår torsdag 26 februari 2009 använder Stockholms islamistiska moské polisens logotype på de två sidorna som tidigare inte hade den. Så här ser det ut nu:
Jämför med den cashade annonsen som inte innehöll polisens logotype:

http://74.125.77.132/search?q=cache:KlifbqNXWM8J:www.ifstockholm.se/+vill+du+bli+polis%2Bmosk%C3%A9&hl=sv&ct=clnk&cd=16&gl=se

På polislogotypens bildadress anges Islamiska förbundets domännamn:

Bloggen Muslimska Friskolan beslöt sig därför att ta reda på bakgrunden till detta. Bloggen fick idag fredag 27/2 2009 ett samtal med rekryteringsansvarige Göran Stanton på Söderortspolisen vid Södermalm i Stockholm.Stanton förklarar polisloggan på moskéns sida med att det är polisens initiativ med rekryteringsträffen i moskénSödermalm. Bloggen säger då att Stantons poliskollega för några veckor sedan tvärtemot sa till bloggen att rekryteringsträffen kom till på moskéns initiativ. Stanton bedyrar att detta är fel. Han understryker att det är polisen som bett moskén om denna rekryteringsträff i moskén.Bloggen undrar då varför polisens logotype inte fanns där från början eller ens för en vecka sedan, utan lagts till någon gång de sista dagarna. Stanton svarar då att han inte vet när logotypen kom dit. Stanton påpekar att det är bra att logotypen är där för att det är polisen som bett moskén om hjälp att ha rekryteringsträffen.Bloggen frågar Stanton vem som gett moskén tillåtelse att använda polisens logotype på sin hemsida och på webbsidan för rekryteringsträffen. Stanton förklarar att han inte sett logotypen där. Han vet inte när den kom dit eller vem som godkänt den. Inte heller vet Stanton om moskén fått tillåtelse att använda polisens logotype.Stanton får frågan om moskén får använda polisens logotype så här på sin hemsida. Han svarar att han inte vet. Stanton hänvisar till polisens rättssekretariet som kan besvara frågan.Bloggen frågar Stanton om han är medveten om att moskénSödermalm bjudit in flera islamister. Bland annat en som i moskén hyllat Hitler. Därtill har denna moské sålt kasettband som uppmanade till våldsdåd mot judar. Stanton var medveten om detta,Stanton får frågan om det är något polisen ska ta i beaktande när de håller rekryteringsträff i denna moské. Han svarar att det inte har någon betydelse om det finns islamister i Stockholms moské eller om islamistiska och antisemitiska budskap sprids där. Stanton skyller på att media gett denna bild av Stockholms moské. Han säger att det finns moderata muslimer där också.Stanton tillfrågas om det inte finns någon annan lämpligare lokal som inte sysslar med islamism. Han svarar att Södermalm inte har någon annan invandrarförening. Därför valdes moskén. Stanton uttrycker att om Södermalm haft några källarmoskéer, så hade han gärna sett att polisen haft rekryteringsträffar där också.Bloggen frågar Stanton varför han värvar just i moskén. Han förklarar att muslimer som tar tunnelbanan till Medborgarplatsen för att be i moskénSödermalm trackasseras. Stanton säger att det främst är huliganer som angriper muslimerna. Han säger att flera olika lags huliganer är på muslimerna. Orsaken ska enligt Stanton vara att dessa huliganer inte är intresserade av sport utan vill bråka. Bland huliganerna ser Stanton högerextrema åsikter som muslimerna råkar ut för.Stanton förklarar att det finns ett sätt att komma åt dessa hatbrott som han kallar dem. Genom att rekrytera fler muslimer som blir poliser hoppas han att fler hatbrott mot muslimer runt Medborgarplatsen ska anmälas. Han säger att idag vågar muslimer inte anmäla hatbrotten som huliganerna utsätter muslimerna för. Rekryteringen av fler muslimer till polisen ska få fler muslimer att anmäla huliganerna för hatbrott.Stantons resonemang bygger egentligen på hypotetiska antaganden. Hans antagande måste ju antingen förutsätta att muslimerna är rasister som inte vill anmäla brott till svenska poliser. Eller att svenska poliser är rasister som inte behandlar muslimer som vill anmäla brott på ett korrekt vis. Borde inte åtgärderna rättas till där felet finns i att muslimerna eller polisen skulle vara rasister, såsom impliceras? I stället för att kvotera in fler poliser med muslimsk bakgrund på svenska sökandes bekostnad?Stanton menar att det inte alls sker någon muslimsk kvotering till polisen. Han säger att genom att på alla sätt få fler muslimer att söka, blir det fler muslimer som kan antas. Han påpekar att det är oerhört viktigt att rekrytera fler poliser med invandrarbakgrund. Speciellt muslimer och personer från länder utanför Europa. Stanton säger att det behövs för att komma till rätta med hatbrott.Stanton säger att till moskéns rekryteringsträff är alla välkomna, såväl muslimer som kristna och judar. Han berättar att stockholmspolisen tidigare värvat muslimer även på Åsö gymnasium. Att rekryteringsmötet inte står på stockholmspolisens hemsida för rekryteringsmöen spå att alla kan se det, förklarar han med att rekryteringsträffen i moskén är en lokal träff. Den ska värva fler muslimer så att hatbrotten kan åtgärdas. Stanton kommer inte med några belägg för att hatbrotten skulle minska om fler muslimer eller poliser med invandrarbakgrund blir poliser.Stanton får frågan om han kan hänvisa till någon undersökning som visar att polisen förbättrar sitt arbete om fler invandrarpoliser och muslimer kommer till poliskåren. Ingen sådan undersökning känner han till. Men Stanton säger att i flera andra länder har de kommit mycket längre med att ta in fler poliser och muslimer i poliskåren. Stanton får då frågan om det har lett till förbättring i brottsbekämpningen i dessa länder. Nej, säger han. Något sådant belägg känner han inte till.Stanton fortsätter att argumentera för fler muslimer och invandrare i polisen för att de ska spegla samhället. Bloggen påpekar att enligt polisens egna uppgifter är mellan 14-20 % av polisrekryterna av utländsk härkomst, precis som befolkningen i helhet. Stanton svarar att den statistiken är sned, eftersom de med utländsk härkomst i polisrekryteringen utgörs av många med finsk bakgrund, många med en utländsk förälder och en svensk, en del med asiatiskt påbrå men som är födda i Sverige. Stanton säger att av den anledningen måste ännu fler muslimer och andra utomeuropéer värvas till polisen än idag. Bloggen undrar hur stor ökning eller % som måste ha utländsk bakgrund för att han eller polisen ska vara nöjda. Stanton har ingen siffra eller uppfattning om det, men säger att hatbrotten kräver fler poliser med utländsk bakgrund. Han hänvisar till den senaste tidens uttalanden av poliser med som han menar hatbrottsbakgrund.Stanton frågas om det är trovärdigt att polisen enligt riksdagsbeslut måste spegla befolkningen, när riksdagen inte själv har något sådant krav på sig själva. Stanton säger att han inte kan svara på detta. Hans prsonliga uppfattning är att samma krav skulle finnas på riksdagens sammansättning som på polisens.Han får då frågan om polisens egen rekrytering. Stanton ställs frågan varför just värvningen av nya poliser ska kraftigt öka rekryteringen av utländsk bakgrund. Varför ställs inte samma krav om spegling av samhället i polisledningen, bland länspolismästare, polismästare och polisintendenter? Stanton förklarar att det kommer att ta tid innan invandrarpoliserna som är nyrekryterade blir äldre och kan bli polischefer. Bloggen säger då att rekryteringen till polischefer inte sker bland poliser utan jurister. Därför kan inte de nya invandrarpoliserna bli aktuella för polischefsjobben.Stanton säger att det måste mogna fram innan invandrare som polischefer ska anställas. Han hänvisar till att det tagit lång tid innan kvinnliga poliser kom in i kåren. Bloggen undrar då varför polisen inte är redo att spegla samhället bland polischefer om polisen är redo att spegla befolkningen bland vanliga poliser. Stanton drar då fram att han vet en poliskommisarie med utländsk bakgrund. Bloggen svarar att en poliskommissarie knappast tillhör polisledningen. Stanton får frågan om polisen är trovärdig i sin rekrytering av invandrare som ska spegla samhället när det inte någonstans finns liknande förslag för polisledningen. Stanton säger att han ingenstans läst eller sett krav om att polisledningen ska spegla befolkningen och ha fler med invandrarbakgrund.


Inga kommentarer: