2009-02-21

Hellre utan arbete än utan slöja
DN berättar i en intervju med franska muslimer, varför de hellre går utan arbete och lever på bidrag än tar av sig slöjan. Muslimer som inte följer islam utan vill vara lata och inte arbeta skyller på slöjan. Det ger förklaring till den stora arbetslösheten bland muslimer i slöja. Och en god förklaring även till massarbetslösheten på Rosengård och andra hundratalet tärande utanförskapstadsdelar i Sverige där färre än 50 % arbetar:
"Men när hon rör sig i Paris med sin sjal på huvudet utgår många från att hon är analfabet. Hon berättar om när hon besökte sin syster läkaren på sjukhuset, och en annan läkare bad systern att tilltala kvinnan med sjalen på arabiska:
– Då sade jag att han själv kunde tala med mig. Han blev jätte­förvånad, berättar Wahiba Chouiter, som ibland blivit tvungen att ta av sig huvudduken för att få jobb.


– Det är bara i skolan som lagen förbjuder huvudduk, men i praktiken gäller förbudet också på arbetsmarknaden, suckar hon. Men hon tycker muslimska skolflickor ska följa fransk lag och ta av slöjan om de måste välja mellan huvudduk och utbildning. Islam lär att det är sämre att leva i okunnighet än att blotta huvudet, säger Wahiba Chouiter.""Under de franska förortskravallerna i november 2005, en explosion av socialt missnöje bland ungdomar med till stor del muslimskt ur­spurng, hade UOIF:s maningar till lugn ingen som helst effekt.


Samtidigt kämpar Frankrikes unga muslimer med frågan om vad det innebär att vara fransk muslim i dag. En mycket liten minoritet lockas av maningar till heligt krig. En annan liten minoritet lockas av den ortodoxa salafiströrelsen och isolerar sig från det franska samhället i strikt men fredligt religionsliv.""Samtidigt är alla som DN talar med, imamer såväl som forskare och gräsrötter, påfallande eniga om att det finns en ny religiositet bland Frankrikes unga muslimer, intensiv och inåtvänd men inte organiserad.


– Man har aldrig förr sett så många huvuddukar på allmän plats som nu, aldrig förr så många som läser koranen i tunnelbanan. För mig är det ett tecken på att människor ställer sig utanför samhällslivet, säger forskaren Claire de Galembert.


Och Wahiba Chouiter, själv starkt religiös sedan tidiga tonår, instämmer.


– Men när den nya generationen blir praktiserande muslimer sluter de sig mer inåt. De söker hållpunkter, de frågar sig om de är muslimer eller fransmän."Källa, Dagens Nyheter lördag 21 februari 2009:


Inga kommentarer: