2009-02-07

Polishögskolan godtar blattar och svartskallar som normalt språkbruk"Rolf Granér, forskningsansvarig på polisutbildningen i Växjö, menar att extrema uttalanden av den typ som gjorts av poliser i Malmö är ”utomordentligt ovanliga”.


–Men det pekar på problem som finns när det gäller etiken inom polisen, säger han.
Både svensk och internationell forskning pekar, enligt Granér, på att det finns en rasistisk och sexistisk jargong inom polisen.


–Normalt pratar man om ”blattar” och ”svartskallar” inne på stationen, medan man har ett mer schysst och icke-diskriminerande förhållningssätt ute på fältet."


Källa, Svenska Dagbladet lördag 7 februari 2009:Det innebär i klartext att polisutbildningens Rolf Granér anser det vara helt normalt att poliser kallar invandrare för blattar och svartskallar när de är i tjänst på polisstationen. Tack för ännu en pusselbit i hur poliser rättmätigt betraktar invandrare som begår brott. Låt oss konstatera att poliser uppenbart är trötta på invandrarbuset.


Kanske kan Lärarhögskolan likt Polishögskolan legitimera att lärare som råkat ut för störiga invandrarelever kommer in på lärarrummet, och beklagar sig över hur svartskallarna och blattarna beter sig i klassrummen.


Inga kommentarer: