2009-02-10

Försvarshögskolan oskyldig till förstört källmaterial


Bloggen Muslimska Friskolan har de senaste veckorna i ett antal bloggposter berättat om polisanmälan mot Försvarshögskolan för att de förstörde källmaterialet till Rosengårdsrapporten:

31/1 2009:

1/2 2009:

4/2 2009:

6/2 2009:

7/2 2009:Idag kan bloggen Muslimska Friskolan berätta att brottsmisstanken mot Försvarshögskolan för det förstörda källmaterialet är borta. Fredag 6 februari 2009 tog kriminalinspektör Kerstin Svensson beslutet att slutredovisa polisanmälan med diarienummer:

0201-K29877 för 2009


Motiveringen är att eventuellt brott ej kan styrkas. Polisanmälan fick aldrig någon brottsrubricering. Den sköts upp i avvaktan. Norrortspolisen i Stockholm berättar idag för bloggen Muslimska Friskolan att polisanmälan kan komma att upptas om nya omständigheter runt det försvunna källmaterialet framkommer. Slutredovisningen innebär i detta fall inte att brott ej har begåtts. Bara att brott inte kan styrkas. Ärendet har handlagts av samordningsgruppen på Norrmalmspolisen i Stockholm.Detta innebär att ingen islamolog eller vänsteraktivist längre kan hävda att det var något brott när Försvarshögskolan förstörde källmaterialet till Rosengårdsrapporten.


Inga kommentarer: