2009-02-15

Islamkritiker högskolans största profilI nummer 50 år 2008 lyfte Malmö Högskola fram olika profiler. Den största profilen var studenten Dan Park. Han gavs 4 sidor utrymme och en stor bild av honom prydde omslaget. På sidan 17 fotograferas Dan Park i sin egenhändigt tillverkade t-shirt med tre K:n som symboliserar Ku Klux Klan. Valet av den kontroversiella gatukonstnären Dan Park hade föregåtts av en etisk diskussion i redaktionen för studenttidningen Mahskara. Reaktionerna blev en läsarstorm mot studentkåren, som följde i efterkommande nummer.


Dan Park har blivit känd för sina islamkritiska affischer i Malmö och andra svenska städer.


Omslagsbilden där Dan Park är på förstasidan i utgåva 50/2008:Sidorna 16-20 i nummer 50/2008 ägnas åt Dan Park:Några citat från intervjun med Dan Park:"Hets mot folkgrupp, provokativ gatukonst, fyllecell
och folkölsromantik är vardagsmat för Dan Park.
Mahskara har träffat Malmö Högskolas mest
kontroversiella student som talar ut om konsten,
polisanmälningarna och Odin 2,8 %.""Dans fritidsintresse är att sätta upp hemmagjorda
affischer på elskåp i staden. Det handlar oftast
om aktuella händelser i världen och är alltid
kontroversiella på något sätt.""Dan Parks sätt att utmana konsten bli intressant
ur många synvinklar. Sydsvenska dagbladet,
vars konstkritiker tidigare har ansett Parks verk
som intressanta, har nyligen bestämt sig för att
inte ge honom mer uppmärksamhet då man ej
vill uppmärksamma rasistisk konst.


Tankarna förs till förra årets debatt då Lars Vilks
gestaltade Muhammed som en rondellhund.
Konstvärlden vill vara så liberala, men sen
är de ju inte det när det kommer till kritan.
Jag diggar Vilks, han jobbar konceptuellt,
ungefär som jag. Själv gjorde jag en remake på
rondellhunden, fast med en annan överskrift.


”Uppsatt av judiska församlingen”, den blev
polisanmäld. Vilks gjorde det för lätt. Det är
nästan för lätt att provocera islam. Det är ett
tacksamt mål."Länkar till bilderna från Dan Parks hemsida för sina affischer och medverkan i pressen:


"Men går du inte över gränsen ibland?

En av affischerna efterlyser en bortsprungen
negerslav, som lyssnar till namnet Konta
Kinte – hittelön 100 kr.


Det tycker jag inte. Jag tänkte på hur folk
skriver om bortsprungna katter, så jag skrev
om en negerslav. Det var ingen som ringde.""Kanske kan du ställa ut i studentgalleriet på
Orkanenbiblioteket?


Haha. Kanske göra en ”Banksy” och sätta upp
det i smyg. Plötsligt en dag är det bara Hitler
på väggarna, haha."
Källa, Malmö Högskolas studentkårs tidning Mahskara sidorna 16-20 samt förstasidan i nummer 50 år 2008:
http://karen.mah.se/mahskara/50-low.pdfI numret därpå protesterade Afrosvenskar. Syrelsen för studentkåren och den avhoppade chefredaktören fick försvara sitt val av Dan Park som topprofil:


Utdrag från insändaren på sidan 6:


"Park får i artikeln utrymme
att sprida rasism till studenterna på mah, utan
att Mahskara motsäger hans uttalanden. Det
är en paradox att Mahskara (som säger sig
rikta sig till alla studenter på mah) väljer att ge
utrymme till en rasist. Det visar att Mahskra
inte bryr sig om svarta människors upplevelser
av rasism.


Jämlikhet för Afrosvenkar är en
aktivistorganisation som arbetar mot
diskriminering av svarta människor. Vi är
besvikna och upprörda av det som har hänt.
Vi anser att Mahskara direkt ger rasistiska
åskådningar utrymme."


Länk till affischen som Afrosvenskarna talar om:
http://pandark.atspace.com/kuntabort.jpgStudentkårens styrelse svarar på kritiken på sidorna 6 och 7. Studentkårens styrelse i Malmö anklagar sin egen studenttidning Mahskara för att sprida hets mot folkgrupp i sin artikel:


"I avsaknad av tydliga
värderingar från artikelförfattaren har texten,
på grund av rasistiska innehåll, uppfattats som
kränkande av ett antal studenter. Detta ser
SM:s styrelse väldigt allvarligt på. Studenterna
i fråga har sett artikeln som en hyllning till
intervjuobjektet och det är kanske inte så svårt
att förstå, när intervjuobjektet pryder omslaget,
beskrivs som ”Malmös största studentprofil”,
samt tillägnas ett fyra sidor långt reportage
inne i tidningen.
"


"Det vi kan göra, och gör i detta nu, är att protestera
mot det rasistiska innehållet i texten. Och
detta gör vi med stöd i lagen gällande hets mot
folkgrupp:8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som
sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp
eller annan sådan grupp av personer med anspelning
på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller
trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse
i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.


Lag (1988:835).
- Brottsbalken 16:8Det är SM:s ambition att bekämpa den
rasism som finns i samhället, såväl den som
manifesteras i texten. Rasism kommer SM
alltid att angripa, i alla möjliga sammanhang,
då det går direkt emot vår övertygelse om
att ett samhälle skall grundas på tolerans,
jämlikhet och öppenhet. Vår förhoppning är att
Mahskara i framtiden beaktar denna ambition i
sina publikationer.


Styrelsem
Studentkåren Malmö"
Den då ansvarige chefredaktören för Mahskara svarar på kritiken på sidan 7:


"Publiceringen av intervjun med Dan
Park
har stött på motstånd från ett
antal studenter och jag som ansvarig
utgivare har anklagats för rasism.
Argumenten har varit att jag genom
publiceringen givit utrymme för Park att
sprida ett rasistiskt budskap, samt att jag
”tämligen värderingsfritt” låtit honom beskriva
sin konst.""Att censurera och blunda för att det finns oliktänkande
människor i samhället tror jag bara stärker de
mörka krafterna. Detta går att jämföra med
hur Sverigedemokraterna växte sig starkare för
att ingen gav dem utrymme i media eller tog
debatten med dem.


Att nu bli anklagad för rasism är bland det
mest förnedrande jag varit med om. Därför ber
jag alla läsa intervjun en gång till. Sedan kan ni
tänka efter igen; var ligger det rasistiska i att
spegla verkligheten?


Patrik Lundberg
F.d. chefredaktör Mahskara"Den nye chefredaktören för Mahskara inleder på sidan 3 så här:


"Förra numret av Mahskara blev överraskande uppmärksammat.
Något som vi inte är så vana vid. Det

blev vad man på kvällstidningsspråk kallar läsarstorm
när token och provokatören Park fick utrymme. Vissa
menade att vi sparkade på dem som låg ned och att
Mahskara var rasistisk. Att vi gick över gränsen."Källa, Malmö Högskolas studenttidning Mahskara sidorna 3, 6 och 7 i nummer 51 år 2008:

http://karen.mah.se/mahskara/51-low.pdf
Exempel på islamkritiska afficher från Dan Parks hemsida som han satt upp på elskåp. En del tidningsartiklar om hans verk och polisanmälningar är inskannade. Källa är Dan Parks galleri:

http://pandark.atspace.com/galleri13.htmlhttp://pandark.atspace.com/hailartv.jpg

http://pandark.atspace.com/facket.jpg

http://pandark.atspace.com/cityfack.jpg

http://pandark.atspace.com/jourladen.jpg

http://pandark.atspace.com/hmburka.jpg

http://pandark.atspace.com/eraser.jpg

http://pandark.atspace.com/serrano.jpg

http://pandark.atspace.com/toaros.jpg

http://pandark.atspace.com/svartskalle.jpg

http://pandark.atspace.com/pope.jpg

http://pandark.atspace.com/nazimoon.jpg

http://pandark.atspace.com/nasse.jpg

http://pandark.atspace.com/mula.jpg

http://pandark.atspace.com/nosee.jpg

http://pandark.atspace.com/pigmecka.jpg

http://pandark.atspace.com/helsinki.jpg

http://pandark.atspace.com/almu17.jpg

http://pandark.atspace.com/p_almuhaja.jpg

http://pandark.atspace.com/arlab.jpg

http://pandark.atspace.com/framsidan.jpg

http://pandark.atspace.com/p_kultur.jpg

http://pandark.atspace.com/bojkott.jpg

http://pandark.atspace.com/london.jpg

http://pandark.atspace.com/p_webarab.jpg

http://pandark.atspace.com/p_aftweb.jpg

http://pandark.atspace.com/kvinkan.jpg

http://pandark.atspace.com/rape.jpg

http://pandark.atspace.com/eu.jpg

http://pandark.atspace.com/wolib.jpg

http://pandark.atspace.com/tornladen.jpg

http://pandark.atspace.com/svt.jpg

http://pandark.atspace.com/pigg.jpg

http://pandark.atspace.com/pigpre.jpg

http://pandark.atspace.com/sadam.jpg

http://pandark.atspace.com/stolt.jpg

Inga kommentarer: