2009-02-26

Hur moskén inte betalar sina skulder
Mannen som Islamic Centers VD Bejzat Becirov pratar med i sydnyttinslaget klockan 18.10 samt 19.15 onsdag 25/2 2009, är konvertiten Emerick Adolfsson i den vita nattsärk han brukar bära. Han höjdes tidigare till skyarna av Becirov men lämnades sedan i sticket med redovisningen av Equal-projektet och försvann helt från Islamic Center.Beträffande paviljongen på Ögårdsskolan som tvistemålet i Malmö tingsrätt gäller så föregås denna av en lång historik. Efter branden år 2003 vägrade Becirov konsekvent att betala någon räkning för ombyggnaden. Företaget som byggde själva skolbyggnaden vid moskén hotade dra Becirov och Islamic Center inför domstol. Enligt personal på den muslimska friskolan Ögårdsskolan polisanmälde företaget Islamic Center. Utgången av detta är fortfarande oklart. Becirov försvarade att han ej betalade räkningen till byggentreprenören med att det fanns en massa fel som måste rättas till innan han betalade. Byggnadsbesiktningen efter nybyggnationen visade dock endast på smärre fel, som också åtgärdades i vanlig ordning.Vad gäller företaget som tillhandahåller paviljongerna när skolområdet skulle återuppbyggas efter branden 2003, hade Becirov en tanke om att lägga fler paviljonger där den nuvarande paviljongen finns. Planerna var att två till fyra paviljonger skulle fungera som klassrum. Själva skolbyggnaden skulle då kunna hysa färre men större rum, vilket skulle bli billigare, enligt Becirov. Planerna var ganska långt gångna och diskussioner med lärarlagen fördes om vilka klasser som skulle vara i paviljongerna. Dock hade Becirov överhuvudtaget inte diskuterat det med företaget bakom paviljongerna som, när det fördes på tal, sade direkt nej. Troligtvis berodde detta på att Becirov redan tidigare hade krånglat med betalningen av paviljongen innan branden.Istället blev nybyggnationen av själva skolbyggnaden nu den katastrof till kompromiss den är, med många små icke ändamålsenliga klassrum, felplacerade kontorslokaler och små rum som växelvis använts till skolbibliotek med islamisk litteratur, syslöjd och annat.Överklagandet av skattekravet var väntat. Becirov har också försökt diskutera med olika kommunala politiker och tjänstemän hur Islamic Center ska slippa detta skattekrav. Bland annat har han för en politiker föreslagit att Islamic Center endast ska betala en symbolisk summa och menat att detta skulle vara en uttryck för Islamic Centers goda vilja (!).Becirov försöker sprida dimridåer och prata vid sidan av problemet. I hans ögon har Islamic Center inte begått något misstag, utan det är Skatteverket som räknat fel och som bedriver en medveten kampanj mot Islamic Center.Sedan terminsstarten våren 2009 har VDn och rektorn verkat påfallande mer desorganiserad. Det är alltså inte bara den sedvanliga policyn vad gäller bemötande av kritik mot Islamic Center. Han har fått problem att hantera situationer och personer i de enklaste ärenden.Biträdande rektor har numera mestadels en sur uppsyn och förefaller mycket irriterad, även om försök på personalmötena görs till att lysa upp lite. Så snart diskussionen på personalmötena glider biträdande rektor ur händerna återgår hon till en inåtvänd attityd. Det finns flera frågor där delar av personalen upplever att de inte får svar av biträdande rektor. När biträdande rektor pressas hänvisar hon bara till Becirov och att han är "så sliten" och "jagad av allt som händer". Den biträdande rektorn, som är chef på skolan, sitter alltså och beklagar sig öppet inför sina anställda att hon inte får någon information från skolans rektor. Personalen är dock luttrad och reagerar i flertalet fall inte på hur snedvridet detta beteende från biträdande rektors sida är.Becirov har dock utttryckt, även för delar av Ögårdsskolans personal, att han är säker på att Malmö stad kommer att komma till Islamic Centers undsättning. Inte minst mot beaktande av kravallerna på Rosengård och det goda rykte, som Becirov menar att Islamic Center har, som förlösare och enare för muslimer. Vid samma samtal med enskilda kommunpolitiker där Becirov försökt hitta utvägar för att slippa skattekravet propagerar han också alltmer och högljutt för Islamic Centers oerhörda betydelse för integrationen.Vissa av dessa kommunala politiker och tjänstemän tycks dock alltmer vända dövörat till, åtminstone inofficiellt, och vara trötta på Becirovs hack i skivan. Likväl som Becirov i somras inledde en mer eller mindre inofficiell jakt på en ny biträdande rektor till Ögårdsskolan, tycks vissa kommunpolitiker och tjänstemän diskutera behovet av en helt ny ledning på Islamic Center och Ögårdsskolan för att i framtiden kunna fortsätta stötta Islamic Center. Men även att det skulle vara för Islamic Centers bästa, vilket i klarspråk betyder att alltfler tappat förtroendet för Becirov som ledare och misstror hans förmåga att kunna styra verksamheten på ett seriöst sätt.För vilken betraktare som helst, som år efter år läser om ekonomiska oegentligheter, obetalda hyror, allehanda nedtystade skandaler på Islamic Center, är det makalöst hur Becirov fortsätter sin verksamhet. Det vore onekligen skönt om även politiker och tjänstemän uppnådde denna självklara insikt.


Inga kommentarer: