2009-02-01

Muslimer tänker vidta juridiska åtgärder mot Rosengårdsrapporten


Nu mobiliserar Rosengårds muslimer för strid. De känner sig kränkta och ämnar vidta jurisiska åtgärder. Islamisterna i Islamiska Kulturföreningen träffar nu islamologerna från Lund. Hur ojektiva är lundaislamologerna egentligen, när de lierar sig med föreningar som kan utgöra fara för rikets säkerhet? Alla har väl redan misstänkt vems sida islamologerna står på. Nu får vi det svart på vitt. Dessutom används den kommunala Värner Rydénskolan som samlingssal för islamisterna. På islamistmötet får kvinnorna inte sitta med männen utan är förpassade längst bak. De flesta obildade på islamistmötet har inte ens läst rapporten. Mest hoppfullt är väl ändå att en islamist föreslog att rösta bort socialdemokraterna som har makten i Rosengård i nästa val:"Rapporten om växande islamism på Rosengård har retat upp stadsdelens muslimer. Nu planerar de en motattack. På söndagen hölls ett första möte.


ROSENGÅRD. Mötet hölls i matsalen på Värner Rydénskolan. Sammankallande var muslimska studieförbundet Ibn Rushd."


"Kvinnorna sitter längst bak i salen. Ella Diaw tar mikrofonen när mötesledaren ber om en kommentar.
– Varför frågade de som skrev rapporten inte någon av alla de svenskar som bor i området och är stolta över det? undrar hon."


"En mötesdeltagare tycker att man borde anlita en advokat, som kan klämma åt forskarna med juridikens hjälp. Andra förespråkar politiska åtgärder, till exempel att inte rösta på stadsdelens nuvarande ledning i nästa val. Ammar Daoud från Islamiska kulturföreningen berättar att han har haft kontakt med forskare på Lunds universitet som är kritiska mot rapporten. Ett möte är redan inbokat med dem.


– Men hur många här har egentligen läst rapporten? undrar han. Få händer sträcks upp. Mötet enas om att bilda en kommitté om ska bjuda in till ett nytt möte med fler föreningar på Rosengård de närmaste dagarna. Man ska också översätta rapporten till arabiska och hålla seminarier.


– Låt oss sedan bjuda in forskarna bakom rapporten och Nyamko Sabuni [demokratiminister (FP) som beställde rapporten], så de får träffa folket här, säger Ammar Daoud och mötet avslutas i en hoppfull anda."


Källa, Sydsvenskan måndag 2 februari 2009:
I
I
I
I
I dagens Newsmill avlöjas hur de islamistvänliga lundaforskarna spionerar på Försvarshögskolan med taffliga metoder:
I
I
I
"När man läst vad Lundaforskarna skrev på sina bloggar i samband med vår rapportpublicering, framgår det tydligt att man inte gillar resultaten utan som metod avser att "sänka" den akademiska trovärdigheten. Man skulle nu ut på "felfinnarstråt". Man försökte t ex i detta syfte via oakademiskt anonyma "wallraffande" telefonsamtal ta reda på examensdata på en av våra ickedisputerade rapportförfattare."
I
I
"I några fall har man vid sådana typer av forskningsprojekt tillsatt etiska råd som har till uppgift att granska vad som kan lämnas ut, men vad vi förstått av jurister är det inte ens då säkert att detta kan förhindra en utlämning enligt offentlighetsprincipen då universiteten och högskolorna fortfarande är myndigheter. Denna målkonflikt bör utredas vidare."
I
I
"Även några av de forskare som ingått i vårt intervjuunderlag har nu utåt gått ut och kritiserat och motsagt vad de hävdat till oss. Så svag är integriteten och så stark är alltså åsiktshegemonin bland islamforskarna.
I
I
Vi menar att det är ett grundläggande feltänk att tro att man värnar den islamologiska forskningen och förståelsen för islams roll och budskap om tolerans genom att "mörka" förhållanden som kan vara problematiska. Man gör här inte minst Rosengårdsborna en stor otjänst."
I
I
"De resultat som FHS rapport om Rosengård är samstämmiga med motsvarande andra europeiska undersökningsresultat som gjorts, vilket alltså bör döljas enligt Lundakritikerna och deras påhejare på några av tidningarnas kultursidor.
I
I
Vi konstaterar att Stenberg & Co här ånyo gravt övertrasserar sitt akademiska förtroendekonto, när de istället kanske själva borde har forskat om radikaliseringen i det inte allt för avlägsna Malmö. Det är alltså inte bara i Rosengård som det finns åsiktspoliser, utan det akademiska forskarsamhället har också uppenbarligen fått en filial i Lund."
I
I
Källa, Newsmill söndag 1 februari 2009:

Inga kommentarer: