2009-02-22

Rosengårdsskolan registrerar invandrarbarns autismEndast en av flera hundra elever på Rosengårdsskolan har svensk bakgrund, enligt skolans rektor. Därför är det i stort sett enbart invandrarbarn och oftast muslimer det rör sig om. Läsare undrar kanske om det finns en speciell degenerering bland Rosengårdsskolans elever, eftersom de behandlas som mentalpatienter med journaler:"Datainspektionen riktar skarp kritik mot Rosengårds stadsdelsnämnd i Malmö. Anledningen är behandlingen av personuppgifter i Rosengårdsskolans datasystem.


På skolan registreras vilka elever som går i autist- eller särskoleklass. Datainspektionen menar att uppgifterna rör elevernas hälsa och är därför att bedöma som känsliga personuppgifter.


Inspektionen är också kritisk till att skolan registrerar personnummer tillhörande elevernas syskon."


Källa, SVT Sydnytt 18 februari 2009:"Stadsdelsnämnden i Rosengård tas i örat av Datainspektionen för att de slarvat och brutit mot reglerna i Personuppgiftslagen. Datainspektionen hotar också med att följa upp saken om inte ordningen blir bättre.


Utan samtycke har registeruppgifter på vilka elever som t.ex. går i autist- eller särskoleklass funnits med. Samtycke måste finnas. Personuppgifter har också bevarats längre än nödvändigt. Dessa måste nu gallras oftare. Uppgifter om elevernas syskon och deras personnummer ska bort."


"Vid inspektionen i maj 2008 kontrollerade Datainspektionen nämndens behandling av personuppgifter i Rosengårdsskolan. På fem punkter slog inspektionen ned på bristerna i databehandlingen. Och på sju punkter måste ordningen bli bättre."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 20 februari 2009:


Inga kommentarer: