2009-02-16

Hjärpe: terrorismbekämpning enormt negativtNu kommer recensionerna av islamologen Jan Hjärpes nya bok om islamismen de senaste 25 åren:


Jan Hjärpe
Titel:
Förändringens vind: den muslimska världen och islamismen i 25-årigt perspektiv

Förlag:
LeopardProfessor emeritus Jan Hjärpe anser att det är negativt att bekämpa islamistisk terrorism:


"När imperiet föll blev de muslimska folken i Central- och Östeuropa sakta men säkert synliga. De ägnas ett kapitel i ”Förändringens vind”, som kan läsas som en uppföljare till ”Politisk islam”. Efter 11 september ritades kartan återigen om, och nu är Hjärpes huvudtema kriget mot terrorismen och dess enormt negativa följder."Islamologen Jan Hjärpe ger USA skulden för att islamismen radikaliserades:


"USA:s konfrontationspolitik efter 11 september har det skrivits mycket om. Stickspåren och återblickarna är intressantare. I ett kapitel tar Hjärpe avstamp i Kuwaitkriget 1990-91. Då knöts diktaturerna på Arabiska halvön än tätare till USA. Hjärpe visar hur det ledde till omvälvningar i strategiskt och taktiskt tänkande. Delar av islamismen radikaliserades drastiskt. Ett nytt svårtolkat mönster trädde fram."


Källa, Norra Skåne måndag 16 februari 2009:Jan Hjärpe liknar den för hela världen livsfarliga islamismen med den oskyldiga historiska väckelserörelsen i svenska Norrland:


"Han har kallats den leende professorn och har provocerat många genom att ständigt förklara utan att ta ställning när det gällt islamism. I 25 år har islamologen Jan Hjärpe genom att vara en flitig debattör, författare och lärare kommit att bli en av de tongivande rösterna i debatten kring islam. Nu kommer ytterligare en bok med titeln ”Förändringens vind” som handlar om islamismen i ett 25 - årigt perspektiv. Hör en längre version av Kvartsamtalet med Jan Hjärpe här på hemsidan där han berättar om sin egen roll och hur han ser likheter mellan dagens islamistiska rörelser och väckelserörelsen i Sverige.Källa, Människor och Tro i Sveriges Radios P1 fredag 13 februari 2009:Lyssna till radioinslaget med islamisternas försvarare Hjärpe:Länkar till boken Förändringens vind : den muslimska världen och islamismen i 25-årigt perspektiv:


http://www.leopardforlag.se/UserFiles/SiteVersionId_15/File/SvB%20v%C3%A5r%202009_lo.pdfInga kommentarer: