2009-02-24

Vem ska betala Umeås moské?

Det vet inte Umeå Moské själva, nämligen:


"Moskébygget i Umeå kommer att starta under våren. Moskékommittén arbetar nu med att hitta finansiärer till moskén.


- Inom en snart framtid kommer vi att ta det första spadtaget, säger Sebri Ibrahim, ordförande i Umeå Moské.


Arbetet med att förverkliga en moské i Umeå går framåt. Bygget beräknas kosta mellan 20 och 25 miljoner kronor.


- Det är vad liknande projekt i Sverige har kostat, säger Sebri Ibrahim.""Det inga småpengar, det är fråga om mycket pengar från flera olika finansiärer, säger Sebri Ibrahim.


Umeå Moské uttalade tidigt att de inte tänker ta emot medel från organisationer som skänker villkorade pengar.


- Vi vill stå fria från alla sådana fonder, som sätter villkor för att bidra, säger Ibrahim.


Utgångspunkten är därför att enskilda, inte organisationer med politiska och teologiska motiv, ska vara bidragsgivare.


Det finns flera exempel på att moskéer har finansierats av enskilda personer, som enligt den muslimska traditionen ser det som en välgärning att bidra ekonomiskt till moskéer."Källa, Västerbottenskuriren tisdag 24 februari 2009:

Inga kommentarer: