2009-02-14

Muslimska förskolor hotar Bosniens fred
"Barnen är små, några har just börjat i förskolan i Bosniens huvudstad Sarajevo. En kvinna i hårtäckande sjal leder bort dem från resten av klassen för att lära dem något av islams grunder.


- Barnen undrar varför klassen delas och vad en religiös klass är för något, säger en lärare som inte vill uppge sitt namn. Hon tycker att särlektionerna stör arbetet:


- De är helt onödiga. Barnen lär sig mycket mer om religiösa högtider i den vanliga skolplanen.


Kvinnan i sjalen är en "bula", mellanhand mellan områdets muslimske imam och dess familjer, och barnen är tre till sex år gamla. Hon fångar deras uppmärksamhet med några djurbilder på en bärbar dator. Sedan berättar hon hur profeten Muhammed färdades från Mecka till Medina.


Lektionen ter sig oskyldig. Men beslutet att tillåta religiös undervisning i Sarajevos förskolor har väckt upprörd kritik. Somliga ser det som ett led i försök att "islamisera" Bosniens huvudstad.


Landet lider ännu av sviterna efter 1990-talets krig, då begrepp som etnisk rensning myntades. Och psykologen Jasna Bajraktarevic fruktar att den muslimska särundervisningen ska få oönskade följder.


- Minsta fel och det kan slå tillbaka som en bumerang, säger hon. Enligt Bajraktarevic bör religiös skolning förbehållas hemmen.


- Religiösa klasser i förskolorna blir som en trojansk häst, hävdar hon och anar en bakomliggande önskan om att skapa konflikt mellan olika trosuppfattningar."


Läs resten i Dagens Nyheter lördag 14 februari 2009:


Inga kommentarer: