2009-02-04

Polisanmälningen mot Rosengårdsrapporten i media

Lördag 31/1 2009 berättade bloggen Muslimska Friskolan att källmaterialet i Rosengårdsrapporten polisanmälts:



Lördagen 31 januari 2009 på sidan C4 hade Sydsvenskan följande artikel om Rosengårdsrapporten:


I pappersupplagan fanns på samma sida en faktaruta infälld om den fällande domen mot professor Gillberg som dömts för att ha förstört källmaterial. Längre ner i samma faktaruta står så här:


"En privatperson polisanmälde igår kväll Försvarsmakten för förstörandet av Rosengårdsrapportens källmaterial. Brottsrubriceringen sköts upp eftersom det var oklart vilket brott förstörandet skulle innebära."



Måndag 2 februari 2009 hakar Skånska Dagbladet på och inleder sin artikel i pappersupplagan så här på sidan A8:


"Förstörd rapport anmäld

ROSENGÅRD

Försvarshögskolan har polisanmälts sedan det framkommit att allt källmaterial i den omdiskuterade Rosengårdsrapporten förstörts.

Anmälan, en ganska kortfattad sådan, gjordes i fredags av en anonym person till polisen på Norrmalm i Stockholm. Anmälaren påpekar att Lundaforskarna Leif Stenberg, Anders Ackfeldt och Dan-Erik Andersson begärt ut källmaterialet för att kunna se grunderna för rapporten om Rosengård, men att trion fått besked av Försvarshögskolan att materialet helt enkelt förstörts.

Beskedet upprörde de tre forskarna"



I Sveriges Radio P1 Studio Ett svarade integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att hon inom några veckor i februari 2009 kommer till Rosengård. Intervjun sändes tisdag 3 februari 2009 och hon lovar detta åtta minuter in i inslaget:



I Sveriges värsta stadsdel Herrgården på Rosengård där islamismen är som störst ligger den lilla livsmedelsbutiken Babylon Livs. Bloggen Muslimska Friskolan har handlat där ett femtiotal gånger under årens lopp. Så här beskrivs affären i media:




Den ene delägaren till Babylon Livs berättar i P1 Studio Ett 3 februari 2009, 7 minuter in i inslaget, att han brukar besöka källarmoskéer, som beskrivits som islamistiska och farliga i Rosengårdsrapporten:



Ännu farligare är att det skattefinansierade studieförbundet Ibn Rushd anordnar möte ihop med den islamistiska Islamiska Kulturföreningen. Genom att översätta Rosengårdsrapporten till arabiska ska dessa tillsammans hetsa mot de som tror på rapporten:

"Sammankallande var muslimska studieförbundet Ibn Rushd.
– Vi har ett femtontal lokala föreningar på Rosengård, förklarar förbundets projektledare Romdhane Boussaidi för Sydsvenskan innan mötet börjar."

Källa, Sydsvenskan måndag 2 februari 2009:



I tisdagens City Malmö/Lund 3 februari 2009 svarar samme Romdhane Boussaidi från Ibn Rush så här på sidan 4 i pappersupplagan:

"Är det något som stämmer i rapporten?

- Nej, inget: Jag har läst igenom hela rapporten. Det tog mig fem timmar och jag hittade ingenting som stämde."


I Sydsvenskan 3/2 2009 ställs därför den berättigade invändningen mot lundaislamologernas kritik och kunskap:


"Men hos islamologerna vid Lunds universitet tycks nyfikenheten inför vad som händer i exempelvis Rosengård vara minst sagt begränsad. I Lund engagerar ”den afro-amerikanska rörelsen Nation of Gods and Earths”, ”Sayyid Abu-Ala Mawdudis påverkan på muslimska partier i sydasien” eller ”sufirörelsen Naqshbandi-Haqqanis verksamhet i London”.

Forskningen är och skall vara fri. Men hur tolka detta ointresse för att själv studera islam i svenska utanförskapsområden, parat med ett till synes brinnande intresse för att nagelfara vad andra forskare som gett sig i kast med detta känsliga ämne kommer fram till?"


Källa, Sydsvenskan sidan A5 tisdag 3 februari 2009:



12 januari 2009 skrev bloggen Muslimska Friskolan så här om ABFs mediataktik:

"Vänsterpartisten Christina Merker-Siesjö har en mediataktik. Hon vänder sig till dagstidningar för att de ska göra gratisreklam för hennes olika projekt på ABF i Malmö. Återigen har hon lyckats. Denna gång har Sydsvenskan låtit denna gamla FNL-are få göra reklam för ett bottennapp hos ABF kallat Trappan."

Källa:


Den gången 12/1 2009 gällde ABFs mediataktik att i diskussionen om upploppen i Rosengård helt utan egentlig anknytning, få in reklam för sitt eget projekt Trappan:



Och vem slår till igen när Rosengårdsrapporten diskuteras i Sydsvenskan fredag 30 januari 2009? I internetartikeln som i pappersupplagan återfinns på sidorna C1 och C4 talas om hur rapporten om Rosengård döms ut av forskare:


Men i pappersupplagan där artikeln återfinns i Sydsvenskan fredag 30 januari 2009 dyker de muslimska kvinnorna från ABFs projekt Trappan upp igen utan att ha med Rosengårdsrapporten att göra. På förstasidan i C-delen är det en stor bild på kvinnorna
från Trappan i slöja under inledningstexten att forskare dömer ut Rosengårdsrapporten. På sidorna C4 och C5 i pappersupplagan intervjuas flera av kvinnorna i ABFs Trappan och intygar att Rosengårdsrapporten är fel.


Kan ingen tidning avslöja ABFs fula mediataktik? Eller kan Sydsvenskan svara varför ABF tillåts infiltrera artiklar med reklam för sin verksamhet? Vad får Sydsvenskan i utbyte?


Men framförallt finns det en juridisk aspekt med Rosengårdsrapporten. Om polisanmälan mot det förstörda källmaterialet läggs ner så innebär det följande. Då har rättsväsendet konstaterat att ingen vid Försvarshögskolan gjort fel när de förstörde källmaterialet. Då slipper vi framöver höra islamologer och deras allierade islamister bygga sin kritik på att källmaterialet olämpligt förstörts. För då kan vi konstatera att det var lagligt, korrekt och önskvärt för att skydda de intervjuade.
I
I
När ska övriga media ta med i sin rapportering att det finns en polisanmälan mot det förstörda källmaterialet, när de i oändlighet diskuterar om det var rätt eller fel att förstöra det? Kanske vet de inte om polisanmälan eftersom både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet bedömt den vara så relativt oviktig att den blott renderade två små notiser i pappersupplagorna som inte är sökbara på Internet. Det är anledningen till att denna bloggpost citerade artiklarna om polisanmälan. Artiklarna i SDS och SkD om polisanmälan går nämligen inte att läsa någon annanstans på Internet än i denna bloggpost. Hittills...

Inga kommentarer: