2009-02-12

Så skyddas en olaglig moské
Socialdemokraterna och dess knähundar till tjänstemän gör nu allt för att skydda Turkiska moskén i Malmö.9 januari 2009 och några bloggposter framåt avslöjade bloggen Muslimska Friskolan hur den Turkiska moskén med namnet Muslimska församlingen bedriver olaglig moskéverksamhet:21 och 22 januari 2009 byggde tidningen City Malmö/Lund sina artiklar på vad bloggen funnit om den olagliga moskén:


Bloggen ska idag avslöja varför den olagliga moskéverksamheten tillåts fortsätta.Redan i april 2008 avskrev enhetschefen för Malmös bygglov, Maria Koistinen-Hellborg ärendet. För henne räckte det att Turkiska moskén sagt att de tänkte skaffa nya lokaler. Genom att avskriva ärendet behövde Malmö stad inte längre kontrollera om de fanns kvar i sin olagliga moské. När bloggen frågade henne vem som sagt åt henne att de letade ny lokal, eller vilka försäkringar hon hade för att så skedde, var plötsligt alla minnesuppgifter borta. Hon kunde inte erinra sig varifrån hon fått försäkran.Ytterst motvilligt tog Koistinen emot bloggens uppgifter om att moskéverksamheten fortsatte olagligt så sent som i december 2008 och januari 2009. När bloggen undrade vilka möjligheter kommunen har att ingripa, så berättade hon hur i stort sett omöjligt och långt in i framtiden ett eventuellt vite skulle kunna utdömas av stadsbyggnadsnämnden. Hon var inte alls pigg på detta. Trots att Turkiska moskén brutit mot domslutet dagligen åtta månader i sträck.Bloggen angav vilka tidpunkter på dagen som den olagliga moskéverksamheten skedde. Koistinen sände motvilligt dit sina tjänstemän att kontrollera. För säkerhets skull kom tjänstemännen båda gångerna för tidigt och stannade enbart tio minuter innan de stack. Koistinen berättade stolt för bloggen att de inte hittat något.Då tröt tålamodet på bloggen. Det skulle enbart hjälpa om media granskade. Tidningen City kom dit på tidpunkten som bloggen angav och fann den olagliga moskéverksamheten direkt. Det resulterade i två tidningsartiklar.Efter dessa artiklar var Koistinen inte glad. Hon började efterforska vem som tipsat tidningen City. Med slutledning anklagade hon bloggen eftersom ingen annan kände till uppgifterna.För att ytterligare avsvära sig allt ansvar lämnade hon nu över ärendet till en underhuggare.Bloggen fortsatte efter Citys artiklar att kontrollera Turkiska moskén. Tidningsartiklarna hade ingen effekt. Den olagliga moskéverksamheten fortsatte varje dag.Bloggen skrev då ett brev till stadsbyggnadsnämnden som lades på Malmö stads stora svarta brevlåda vid stadshusets entré, så att det inte skulle komma bort. Detta brev går nu inte att finna någonstans. Det har inte inkommit till vare sig stadsbyggnadsnämnden eller stadsbyggnadskontoret. Ingenstans finns det diariefört. Ingenstans heller där post stämplas in. Det har fifflats undan.På inrådan av en tjänsteman skrevs ett nytt till stadsbyggnadsnämnden. Detta är nu diariefört som ärendenummer 09-0097. Detta ärendenummer innehåller alla uppgifter som Koistinen motvilligt har fått ta tag i på nytt 2009 om Turkiska moskén. Fastigheten finns i Masugnen 16 på Norra Grängesbergsgatan 18 i Malmö.Malmö stads hemsida för chefen vid bygglovsenheten, Maria Koistinen-Hellborg:
Finns det månne ett släktskap med Rosengårds tidigare socialchef Kerstin Koistinen?
Ärendet har nu övertagits av Koistinens knähund Maria Olsbäck, som är handläggare. När domslutet kom var Koistinen själv handläggare, men nu vill hon inte själv ta i ärendet längre. Maria Olsbäck har tjänstetelefon 040-342487 på Stadsbyggnadskontoret.Olsbäck bekräftar de två gånger hon och hennes kollega kommit för tidigt och ej funnit någon moskéverksamhet alls. Hon berättade att de endast stannade tio minuter. Sedan hade de inte tid att vara där längre. Olsbäck säger till bloggen att de inte har tid att gå dit mer, eftersom de har så många andra ärenden.Olsbäck hävdar att de litar på Turkiska moskéns uppgifter att de inte har moskéverksamhet längre. Bloggen räknar upp ett antal tillfällen de senaste dagarna , även så sent som i förrgår som den olagliga moskéverksamheten pågått. Olsbäck frågar då näsvist om det finns bildbevis!!!!Hon tillägger att Turkiska moskén haft ett extra styrelsemöte söndag 8 februari 2009 om att de inte får vara där längre. Bloggen svarar att de ändå fortsätter i denna vecka. Olsbäck försvarar då moskén genom att säga att alla besökare kanske inte vet om det. Bloggen ujdrar då varför de som vet om det och har ansvar släpper in dem.Olsbäck går då vidare till att säga att Stadsbyggnadskontoret sagt åt dem att de får ha kontorsverksamhet där. Bloggen undrar hur stort det kontoret är om det står upp emot 20 bilar som går in där varje lunch.Olsbäck svarar att sekreteraren försäkrat att ingen moskéverksamhet pågår. Bloggen frågar då Olsbäck om hon har bildbevis för att ingen verksamhet sker. Olsbäck säger att hon litar på sekreteraren. Bloggen begär namnet på sekreteraren. Olsbäck svarar att han heter Adrian. Något efternamn känner hon inte till. Bloggen påpekar att moskén lurar det godtrogna stadsbyggnadskontoret. Speciellt eftersom de nu hävdar att samma moskéverksamhet är kontorsverksamhet.Olsbäck säger att de inte behöver konfrontera moskén med vite eftersom förhandlingar om ny lokal pågår. Hon hänvisar till att moskén bokat in en träff med stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin (s).Olsbäck säger att bloggens brev aldrig kommer att nå stadsbyggnadsnämnden. De kommer aldrig att få läsa det. Olsbäck säger vidare att det är stadsbyggnadskontoret självt som avgör om de ska föreslå för stadsbyggnadsnämnden om vitesbeslut. Olsbäck säger att så inte kommer att ske eftersom de tänker hjälpa moskén att hitta nya lokaler.Bloggen undrar då varför de så villigt hjälper moskén som dagligen i åtta månader bryter mot domslutet? Bloggen tillägger att det finns den stora moskén i Malmö hos Islamic Center dit turkarna kan gå tills de finner en ny egen moskélokal.Ordföranden för Turkiska moskén heter Adnan Asanovski. I City var han oärlig och spelade oförstående om att de inte bara kan köras ut på gatan, utan måste ha tid på sig. Det har de redan haft i åtta månader nu. Han har tidigare spelat fotboll i IFK Malmö och invandrarlaget Prespa Birlik:Igår onsdag 11 februari 2009 fick bloggen ett samtal med byggkommunalrådet Anders Rubin (s). Han är även ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Hemsida som kommunalråd:
Bloggen Muslimska Friskolan har träffat Anders Rubin tidigare. Han är snäll och ganska apolitisk. Han brukar sätta Malmös utbyggnad före partipolitik.Anders Rubin bekräftar att ett möte med Turkiska moskén är inbokat. Tills dess vill han inte föreslå något vite. Han känner inte till att moskéverksamheten fortsätter. I stället berättar han att stadsbyggnadskontoret meddelat honom att den olagliga verksamheten upphört.Rubin föreslår kompromissen att de ska få ha kontor där. Bloggen berättar hur kontoret missbrukas så att det helt plötsligt är bemannat varje lunch med 30-40 personer som lägger sig på mattan för att be mot Mecka.Rubin svarar då att fredagsbönen väl i alla fall upphört, då 300 till 400 personer brukar delta. Han menar att det inte bara går att stänga av flera hundra människor från sin moské där de ber.Rubin går vidare till att berätta att hans socialdemokratiske partikollega Adrian Kaba från Rosengård tillhör Muslimska församlingen som är den Turkiska moskén.Adrian Kabas hemsida och blogg:

Rubin bekräftar att Malmö stad eller dess politiker inte har någon skyldighet att hitta en ny moské. Bloggen undrar varför de då hjälper dessa som bryter mot domslutet. Rubin säger att han tycker synd om dem för att de inte får vara där för att Stadex bedriver miljöfarlig verksamhet nästdörrs. Han säger att det är kommunens beslut och därför kommunen som kört ut dem. Därför känner han ansvar.Även Rubin vill undvika vite och vill inte ta upp frågan i stadsbyggnadsnämnden. Bloggen undrar då hur de ska kunna förhindra den fortsatta dagliga olagliga moskéverksamheten som sker med uppsåt. Genom vite, svarar Rubin. Utdela det då! föreslår bloggen. Men Rubin vill inte. Han säger att det ska beredas av stadsbyggnadsnämnden och de vill inte föreslå vite. Han hänvisar till Koistinen.


Det visar sig att Koistinen är den som sitter på ansvaret för hela ärendet och därför är den som skyddar olagligheterna.


Rubin säger det inte rent ut heller, men underförstått är det hans väljare bland muslimska socialdemokrater som han inte vill konfrontera. Rubin talar sig gång på gång varm om dessa turkar som han anser vara skötsamma. Han berättar att de byggt upp moskén när de var unga och inte orkar skaffa en ny moské nu när de blivit medelålders.


Bloggen frågar Rubin vad det är för skötsamt över dessa turkar som bryter mot domslutet.Rubin säger att det inte finns någon annan lokal ledig. Därför fortsätter den olagliga verksamheten. Han säger att han hoppas att lågkonjunkturen ska lösa lokalfrågan åt den Turkiska moskén.I Malmö stadsbyggnadsnämnd sitter även polisnämndens ordförande Björn Lagerbäck (fp) och säpopolisen Krister Holst (m):
http://oldmalmo.malmo.se/pls/reg/mandat?lpszDispatcher=1004&lpszDepartment=23

Inga kommentarer: