2009-02-26

Sveriges Radios jurist ljuger
Bloggen Muslimska Friskolan fick e-post från Sveriges Radios jurist:"Ang. SR:s nyheter på muslimskafriskolan.blogspot.com

Från:
Anna Burén (anna.buren@sr.se
)
Skickat:
den 23 februari 2009 13:55:34
Hej,

är en nyhet från SR Ekot publicerad. SR:s material skyddas av upphovsrätt som tillkommer SR och ert nyttjande innebär således ett intrång i denna. Vi ber er därför att upphöra med denna användning samt ta bort dessa från er hemsida. Ni är givetvis dock välkomna att, i enlighet med upphovsrättslagen, länka till, citera eller referera SR:s artiklar.


Med vänlig hälsning

/Anna BurénAnna Burén
Jurist
Sveriges Radio
105 10 StockholmBloggen följde juristens uppmaning och tog samma dag bort största delen av bloggposten, så att normalt citerande kvarstod.Idag torsdag 26 februari 2009 kontaktade bloggen Muslimska Friskolan juristen Anna Burén. Bloggen berättade att bloggposten nu var kapad till normalt citat.Anna Burén var som de flesta jurister, bildad och artig samt korrekt. På vacker rikssvenska blev hon glad och sa att hon direkt skulle gå in och kontrollera att bloggen åtgärdat problemet. Bloggen frågade varför hon kontaktat bloggen i detta banala ärende. Burén sa att det gör de alltid i sådana ärenden. Bloggen och Burén var överens. Burén är en angenäm person att ha att göra med.Men så förklarade bloggen Muslimska Friskolan varför den kontaktade Burén. Bloggen ville egentligen bara veta vem som tipsat Burén om bloggposten. Det finns nämligen vinstdrivande tidningar som regelbundet söker med tjänsten


för att se så att ingen tar deras artiklar. Men Sveriges Radio är annorlunda. Licenspengar betalar verksamheten och knappt någon drabbas om en artikel används av en bloggare som inte tjänar pengar på sin blogg eller har reklam på sin sida.Bloggen Muslimska Friskolan hade hoppats få höra Burén förklara att de likt tidningar sökt på artiklar och råkat se denna bloggpost som kanske lånat för mycket. Eller att journalisten som gjort artikeln sökt på den och råkat hitta bloggposten. Burén sa att hon fått ett mejl om bloggposten.Vad bra, tänkte bloggen Muslimska Friskolan och förklarade för Burén att bloggen undrade vem på Sveriges Radio som läser bloggen Muslimska Friskolan, eller vilken annan utomstående person som hört av sig. Bloggen var ju nyfiken på vem som bevakar bloggen Muslimska Friskolan.Burén började nu förstå varför bloggen Muslimska Friskolan kontaktat henne. Det gjorde situationen lite knivig för henne. Burén tappade aldrig humöret utan svarade väluppfostrat hela samtalet igenom. En människokännare skulle säga att Burén är en rakt igenom god människa.Hon började emellertid skruva på sig och svarade att hon inte kunde säga vem som tipsat henne. Bloggen föreslog olika tänkbara personer som normalt skulle kunna stämma in, såsom journalisten bakom artikeln eller någon webbansvarig. Burén svarade åter att hon inte kunde säga det.Då tog bloggen till logik. Bloggen sa till Burén att hennes svar endast kunde tyda på fyra alternativ:


1. Burén fick inte säga något i sin tjänsteutövning

2. Burén mindes inte vem som sänt henne mejlet

3. Mejlet som tipsat henne var borta från inkorgen

4. Burén ville inte berättaNågra fler anledningar är inte logiskt möjligt. Burén fattade galoppen, att det inte fanns några fler alternativ. Hon förstod att, kan inte säga, betyder att endera av de fyra alternativen är förklaringen. Artigt stod Burén kvar vid sin utsaga att hon inte kunde säga.Då tog bloggen till logik igen. Med uteslutningsmetoden får man fram vilket av de fyra alternativen som är sant.Bloggen började med att fråga om mejlet var borta ur inkorgen. Den ärliga Burén svarade nej. Bloggen frågade Burén om hon glömt vem som tipsat henne. Hon svarade nej. Bloggen frågade om hon i sin tjänsteutövning var förbjuden att säga vem tipsaren var. Hon svarade att hon inte var tvungen att berätta för bloggen vem tipsaren var. Det är korrekt.Bloggen påpekade att den enda logiska möjligheten som nu kvarstod var att hon inte ville berätta. När Burén åter svarade att hon inte kunde, så sa bloggen att hon antagligen hade något att dölja. Burén svarade att hon inte hade något att dölja.Då utmanade bloggen henne och uppmanade henne att ta fram mejlet, så skulle bloggen återkomma efter 15 minuter och få svaret på vem tipsaren var, som ju inte var något att dölja. Bloggen sa att Burén sagt i början av samtalet att hon direkt skulle gå in och kontrollera bloggposten det gällde i mejlet hon sänt bloggen Muslimska Friskolan. När hon ändå var inne i sin e-post kunde hon passa på att titta efter vem som tipsat henne genom e-post om bloggposten. Därefter kunde bloggen återkomma om en kvart och erhålla svaret från Burén.Burén förstod nu att hon inte kunde komma undan. Hela resonemanget var logiskt klart och inga utvägar fanns. Burén kom nu med en helt annan förklaring, som inte gick ihop med hennes tidigare:


Burén hävdade nu att hon inte alls fått någon e-post utan att någon hade berättat för henne direkt om bloggposten.Bloggen hade inget emot att hon som kvinna gjort två olika utsagor som inte båda kunde vara sanna. Hon kunde inte först ha fått tipset via mejl, och därefter påstå att tipset inte alls kom som mejl utan från någon som berättade direkt för henne.Bloggen blev nyfiken och bad Burén berätta vem som sagt det till henne. Bloggen förstod att hon ville skydda någon. Hade det varit ett rutinärende eller kommit från journalisten eller deras söktjänst, SRs webb eller redaktionen vid Ekot eller SR Malmö hade hon kunnat säga det. Det finns en möjlighet att det var ett rutinärende och att Burén var dålig på att förmedla ett uppriktigt svar.När bloggen påpekade för Burén att hon ändrat sin version helt under samtalet, så avslutade Burén smidigt konversationen. Innan dess hann hon föreslå att bloggen själv skulle kontakta alla som kunde ha tänkts tipsa Sveriges Radio om bloggposten och själv fråga dem. Bloggen frågade varför inte Burén kunde underlätta genom att helt enkelt berätta vilken enda person det var.
Bloggen tar gärna emot tips om vem som talat med Burén om bloggen Muslimska Friskolan och tipsat henne.Bloggen vet inte vem Anna Burén är. Det finns några Anna Burén i stockholmsområdet. En av dem har satt ut sin titel till att vara jur.mag. Denna Anna Burén bor vid Ekensberg, i närheten av Högalid och Liljeholmen.Just den Anna Burén som är jur.mag råkar vara sambo med Karl Wesslau. En Karl Wesslau arbetar på Försvarsdepartementet (FOI):


"Karl.Wesslau Försvarsdepartementet (FOI)"

Källa:
Försvarsdepartementet brukar besöka bloggen Muslimska Friskolan:


Bloggen Muslimska Friskolan ser fram emot ett nytt mejl från Sveriges Radios jurist Anna Burén om vem som tipsade henne via mejl eller i ett direkt samtal.


Inga kommentarer: