2009-02-03

Inte ens muslimska friskolor har matte på arabiskaTre tidningar ger idag tre olika besked om förslaget att undervisa matematik på arabiska i grundskolan:"Utbildningsminister Jan Björklund sänker förslaget från en FP-grupp om förbud mot ämnesundervisning på modersmålet."

Källa, Dagens Samhälle tisdag 3 februari 2009:"Det kan bli förbud för sådant som matematik på arabiska, fysik på kurdiska och kemi på bosniska i de svenska skolorna."


"När Novus opinion i höstas gjorde en undersökning åt Lärarförbundet visade det sig endast tre av tio av de tillfrågade svarade ja på frågan om elever med utländsk bakgrund skulle få möjlighet till undervisning på sitt modersmål, exempelvis matematik på arabiska."


"Dessutom görs en stötande åtskillnad i att barnen med utländsk bakgrund som läser på engelska, tyska och franska skolor inte påverkas. Förbudet ska gälla just invandrarspråk som arabiska och bosniska."


Källa, ledaren i Kristianstadsbladet tisdag 3 februari 2009:"Inte heller på den muslimska friskolan Kunskapsljuset förekommer t ex matteundervisning på arabiska.
- Nej, vi har aldrig haft det, säger Isam Bardaqji, rektor på Kunskapsljuset."

Källa, Folkbladet tisdag 3 februari 2009:


Om inte ens en muslimsk friskola anser det behövligt att undervisa i matematik på arabiska, varför ska då svenska kommunala grundskolor göra det?


Hemsida för den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping och Göteborg som inte tycker att arabiska hör hemma i matematikundervisningen:
http://www.kunskapsljuset.se/

Inga kommentarer: