2009-02-14

Malmölärare finansierar terrorism
Bloggen Politiskt Inkorrekt finner följande om hur en muslimsk vänsterpartistisk lärare från Malmö öppet finansierar terroråtalad verksamhet:"De sista två veckorna har det pågått en rättegång i Malmö dvs ordföranden Khalid al-Yousef för spannmålsstiftelsen Al Aqsa har stått åtalad för finansiering och ekonomiskt stöd till Hamas, där Al Aqsa har rollen som insamlingsorganisation världen över vilka säger att alla pengar går till det lidande folket, som Hamas portionerar ut. Åklagaren hävdar att en stor del går direkt till Hamas militanta gren, organiserande av självmordbombare mot Israel, ekonomiskt stöd till självmordbombarens familj, Qassamraketer och vapeninköp osv.


Al Aqsa och Hamas är terrorstämplade av EU, FN och USA.


Rättegången avslutades den 10 februari.


Roger på Muslimska Friskolan skrev samma dag:


På terroråtalets sista dag hånade islamisterna Malmö Tingsrätt. Mitt framför journalister gav islamisterna penningsummor till den terroråtalade. Pengarna är till al-Aqsa spannmål som fått sina tillgångar frysta för misstänkt terrorfinansiering:Mohamed Qadoura (stående) från Nätverket mot Israels Krig och Ockupation ger ett symboliskt ekonomiskt bidrag till al-Aqsa Spannmål.


“Rättegången mot Malmöstiftelsen al-Aqsa spannmål sätter inte stopp för penninginsamlingar till föräldralösa barn i Gaza. “Vi ska fortsätta att göra det i dag, i morgon och ända tills Israel låter barn och deras familjer leva i fred i Palestina”, säger Mohamed Qadoura.


Med den övertygelsen överlämnade han och flera andra representanter från Nätverket mot Israels krig och ockupation, som funnits sedan slutet av december och består av 35 olika Malmöorganisationer, ikväll 16 000 kronor till stiftelsens ordförande, Khalid al-Yousef.”


SDS 2009-02-10


Mohamed Qadoura överlämnar de insamlade pengarna till Khalid al-Yousef.”


“Genom att överlämna 16 000 kronor vill Nätverket mot Israels Krig och Ockupation visa sin solidaritet med stiftelsen Al Aqsa Spannmål och dess åtalade ordförande Khalid al-Yousef.”


Skånskan 2009-02-10

Om man tar hypotetiska 16000 x 365 dagar = 5 840.000 kr


Lågt räknat är det stora summor som slussas till Palestina varje år, hur stor andel tar antisemiterna/islamisterna i Hamas till sitt slaktande av oskyldiga civila?


Men vad har allt detta med Ohly att göra? Han läste ju bara Jinges skitblogg. Och vad har Vänsterpartiet Skåne/Malmö med detta att göra?


Titta på muslimerna igen. Åtalade Khalid al-Yousef (vitt skägg) sitter ner.


Svaret finns i vem mannen är som samlat in dessa kaffepengar och som överlämnar dem -
Mohamed Qadoura, den lille farbrodern:

Uppdrag: Ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse


Tele: 040-945705


Född 1945 i Tarshiha-Palestina, men jag bodde i flyktingläger i Syrien sedan 1948. Jag har rest till olika länder i Asien, Afrika, Europa och Nordamerika. Jag var och är fortfarande intresserad av politik. Jag arbetar nu som lärare med modersmålsbaserad undervisning på Hyllie Park folkhögskola. Jag har stort intresse för politik lokalt såval som globala frågor.

Vänsterpartiet Malmö "


Källa:


Inga kommentarer: