2009-02-13

Varför polishögskola på Rosengård?Nu framkommer det att enda skälet till att politiker vill ha en ny polishögskola i Malmö, är att öka andelen polisstuderanden med utländsk bakgrund. Dessutom antyder Malmö högskola att det inte finns plats för en polishögskola på Rosengård. Högskolans rektor underkänner Rosengård.


Dags att säga nej tack till en kvoterande polishögskola i Malmö som diskriminerar svenska sökanden!
"Jerker Swanstein (M), Ilmar Reepalu (S) och Björn Lagerbäck vill att det blir en polisutbildning i Malmö. Trion motiverade bland annat sitt förslag med att ungdomar i Malmös "utanförskapsområden" inte säker sig till polisutbildningen på grund av det geografiska avståndet.


Om polisutbildningen blir en högskoleutbildning så är man på Malmö högskola beredd att starta. Det har rektor Lennart Olausson sagt tidigare och det säger han även nu.


– Jag tycker det är en utmärkt idé att utbildningen ska ut på flera olika orter i landet. Jag tror att vi är rätt så bra på rekrytera från väldigt många olika grupper i samhället.


Det är dock inte all polisutbildning som Malmö högskola kan klara. De mer praktiska inslagen i polisutbildningen som bilkörning och skjutövningar får någon annan hålla i.


– Det kan vi inte utföra i våra lokaler. För ett par år sedan föreslog politiker att man skulle ha polisutbildning i Rosengård. Men det tycker inte Lennart Olausson är en bra idé.


– Utbildningen måste vara en integrerad del med andra. Och jag tycker heller inte man ska stigmatisera Rosengård, säger han."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 13 februari 2009:Den som röstar på riksdagspartierna får en muslimsk polisutbildningRosengård. Apejävlar kanske tycker att det är bra?


Inga kommentarer: