2009-02-18

Polisaspiranter hos Islamic CenterPolisaspiranter i Skåne som går sista terminen av 5 innan de är färdiga poliser, besöker moskén i Malmö. Det berättar nu rekryteringsansvarige Åsa Berggren vid polismyndigheten i Skåne för bloggen Muslimska Friskolan:"Vill du bli polis?
Här hittar du information om vad som krävs för att bli antagen till Polishögskolan.

Vill du veta mer om polisyrket kontakta någon av våra rekryteringsansvariga:

Jan Jönsson 040-20 17 71 eller 0705-17 17 71
Åsa Berggren 040-20 10 25 eller 0701-46 22 93

Du kan också skicka mail: rekrytering.skane@polisen.se"


Källa:Åsa Berggren säger att polismyndigheten i Skåne tar med studenterna till Islamic Center. Meningen är att de ska lära sig om islam inne i moskén i Malmö. Till moskén hör också den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Berggren säger att ingen synagoga besöks för att lära sig om judendomen. Inte heller några andra religiösa samfund från andra religioner eller trosuppfattningar besöks. Berggren menar att det inte behövts. När det gäller kristendomen säger hon att polisaspiranterna redan vet hur den fungerar.Bloggen fick kontakt med Åsa Berggren efter att Lena Nylander som är rekryteringsansvarig vid Söderortspolisen i Stockholm läst om att moskén i Malmö används av Skånepolisen. När bloggen frågar Berggren vid Skånepolisen säger hon först att ingen samverkan sker med moskén i Malmö. Då påpekar bloggen att rekryteringsanvarig vid Söderortspolisen läst det. Först då erkänner Berggren att polisaspiranterna brukar tas till moskén vid Islamic Center. Islamic Center är nämligen kontroversiellt efter många tidningsskriverier om skatteaffärer och annat:
I

De sista dagarna har bloggen skrivit två tidigare poster om hur polisrekryteringen använder moskén i Stockholm:

16/2 2009:

17/2 2009:"Många med utländsk bakgrund vill bli polis

2007-03-29 10:27

Nära var tredje ansökande till polisutbildningen från Stockholms län hade utländskbakgrund, visar ny antagningsstatistik från polisutbildningen."


"* Polisen måste i större utsträckning vara representativ för befolkningen. Antagningen till polisutbildningen visar att vi har kommit en bra bit på vägen för att nå dit, även om mycket arbete återstår, säger Torbjörn Liwång, rekryterings- och aspirantansvarig för polisen i Stockholms län."


Källa, pressmeddelande från Polismyndigheten i Stockholms län:Bloggen frågar rekryteringsansvarige Torbjörn Liwång vad han menar med att polisen ska avspegla samhället. Liwång hänvisar till riksdagsbeslut om det. Han säger att han inte vet varför det ska vara så.20 % av befolkningen har utländsk bakgrund. Varför är det då så viktigt att söka upp ännu fler sökande till polisutbildningen med utländsk bakgrund när de redan är överrepresenterade med 33 %?Liwång får frågan av bloggen om tanken med fler invandrarpoliser är att de ska kunna få stopp på upplopp i Rosengård och Tensta, eller annan kriminalitet i invandrartäta stadsdelar. Nej, svarar Liwång. Han eller polismyndigheten tror inte alls att det kommer att hjälpa i bekämpningen mot brottslighet i invandrarstadsdelar. Liwång säger att rekrytering av invandrarpoliser enbart är för att spegla befolkningen, inte för att det kommer att ha någon effekt.Bloggen Jihad i Malmö (JiM) tar oss vidare i kunskapen om hur olämpligt det är med polisrekrytering i Stockholms moské av två nya skäl:


"I samarbete med Islamiska Förbundet i Stockholm
anordnar Stockholms polis ett rekryterings möte.

När: Fredag den 27 feb 2009
Plats: Stockholms Moskén, Albanna sal, 2 tr
Tid: 18.30 - 20.30

Är du mellan 19 och 30 år, svensk medborgare
och intresserad av polisyrket så är du välkommen
till mötet."

**
JiM:s kommentar:

Islamiska Förbundet är Muslimska Brödraskapets
avläggare i Sverige...""JiM-kommentar 2:

Albanna-salen i Stockholmsmoskén vid Medborgarplatsen är uppkallad efter Muslimska Brödraskapets grundare Hassan Al-Banna. Lämplig miljö för polisen ?"


Källa, bloggen Jihad i Malmö tisdag 17 februari 2009:Läs mer om det islamistiska Muslimska Brödraskapet som vill ha sharialagstiftning på svenska Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Muslimska_Br%C3%B6draskapetBloggen Muslimska Friskolan vill uppmana alla intresserade att ta sig till rekryteringsmötet som polisen ska ha i Stockholms moské 18.30 - 20.30 fredag 27 februari 2009:


Mejla sedan bloggen hur det var och vad som skedde!


"I konferensen deltog ledningen för Stockholms moské och svenska stödtrupper till den politiska grenen inom islam. Abd al Haqq Kielan anser att Stockholms moské genom att bjuda in Sheikh Yousef al-Qaradhawi och andra extrema predikare stöder fundamentalistiska åsikter."
I
Källa:

Inga kommentarer: